Logo

Szanowni Państwo,
zapraszamy do rejestracji na poniższe szkolenia z zakresu wiedzy o niepełnosprawności.

Uczestnictwo w szkoleniach powinno realizować się poprzez następujący proces:
 1. SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE pt. "W świecie różnorodnych możliwości"
  - realizowane w godzinach 9:00-13:30,
  - dostarczające podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, pracy i komunikacji ze studentami oraz pracownikami uczelni z różnymi niepełnosprawnościami.

 2. WARSZTAT SPECJALISTYCZNY do wyboru:
  • Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  • Nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
  • Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego
  • Nauczanie osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i chorobami neurologicznymi
  • Nauczanie języków obcych osób z niepełnosprawnością słuchu
  • Komunikacja ze studentami Głuchymi i niedosłyszącymi (z podstawami Polskiego Języka Migowego)
- szkolenia specjalistyczne trwają 2 dni,
- realizowane są w godzinach 9:00-13:30
- szkolenia dostarczają specjalistycznej wiedzy z zakresu wsparcia osób z daną niepełnosprawnością, pozwalają głębiej poznać świat oraz bariery z jakimi spotyka się student z niepełnosprawnościami zarówno na uczelni, jak i w codziennym życiu.
WAŻNE! Treści przekazywane na szkoleniach specjalistycznych dostosowane są do konkretnych grup. Podczas zapisu należy zwrócić uwagę na rodzaj kadry (dydaktyczna lub administracyjna), dla jakiej dedykowane jest szkolenie i wybrać termin odpowiadający Państwa stanowiskom zajmowanym na uczelni.
On-line KADRA DYDAKTYCZNA:Dostępność tekstu,grafiki,www dla OzN wzroku EFS/UE/30.05_1 dzień
https://otwartedrzwiue-tnm.clickmeeting.com/on-line-kadra-dydaktyczna-dostepnosc-tekstu-grafiki-www-dla-ozn-wzroku-efs-ue-30-05_1-dzienn